Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation och samtal om valfritt ämne

Skapad 2019-02-14 10:45 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola 2

Centralt innehåll

Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmedla tankar, argument, åsikter
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Du genomför presentationen med säkerhet.
Struktur
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Anpassat språk
Språk och och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Åhörarkontakt och presentationstekniska hjälpmedel
Du har lite åhörarkontakt. Vidare kan du med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Du har lite åhörarkontakt. Vidare kan du med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Du har mycket åhörarkontakt. Vidare kan du med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Argumentation
Bedöms endast om eleven valt att genomföra en muntlig presentation som är argumenterande.
Du kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan du på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: