Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sexualkunskap

Skapad 2019-02-14 20:34 i Getingeskolan Halmstad
Efter arbete med sexualkunskap i åk 8
Grundskola 8 Biologi

Bedömning efter avslutat ämnesområde "Sexualkunskap". Bedömningen är gjord utefter det du har visat:

  • på provet om puberteten, befruktningen, menstruationen och abort
  • utifrån muntliga samt skriftliga diskussioner kring olika frågor och påståenden angående sex och samlevnad
Ännu inte tillräckliga kunskaper
E
C
A
Resonemang kopplade till människokroppen
(frågan om puberteten)
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sexualitet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sexualitet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Jag kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sexualitet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Begrepp
(frågan om befruktning och menstruation)
Jag har grundläggande kunskaper inom området och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Jag har goda kunskaper om inom området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper inom området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp.
Samtala och diskutera
(frågan om abort, men även det som diskuterats på lektionerna)
Vid samtal och diskussioner kring hälsa och sexualitet kan jag formulera ställningstaganden med enkla motiveringar som till viss del för diskussionen framåt.
Vid samtal och diskussioner kring hälsa och sexualitet kan jag formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar som för diskussionen framåt.
Vid samtal och diskussioner kring hälsa och sexualitet kan jag formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: