👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Spotlight 5

Skapad 2019-02-19 14:08 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 5

Förstå talat språk

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
Hörövningar i workbook, gamla nationella provet åk 5, samtal i helklass och liten grupp, filmer.
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska lugnt tempo.
Förstå tal
Hörövningar i workbook, gamla nationella provet åk 5, samtal i helklass och liten grupp, filmer.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Förstå tal
Hörövningar i workbook, gamla nationella provet åk 5, samtal i helklass och liten grupp, filmer.
Du visar din förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förstå tal
Hörövningar i workbook, gamla nationella provet åk 5, samtal i helklass och liten grupp, filmer.
Du kan välja och använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Du kan i viss utsträckningvälja och använda dig av strategier för lyssnande.

Förstå texter

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå skrift
Läsförståelseövningar i workbook, läsförståelsetexter i det gamla nationella provet åk 5, frågor på texterna i textbook. Diagnoser i Tummen upp!
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå skrift
Läsförståelseövningar i workbook, läsförståelsetexter i det gamla nationella provet åk 5, frågor på texterna i textbook. Diagnoser i Tummen upp!
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Förstå skrift
Läsförståelseövningar i workbook, läsförståelsetexter i det gamla nationella provet åk 5, frågor på texterna i textbook. Diagnoser i Tummen upp!
Du visar din förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förstå skrift
Läsförståelseövningar i workbook, läsförståelsetexter i det gamla nationella provet åk 5, frågor på texterna i textbook. Diagnoser i Tummen upp!
Du kan välja och använda dig av någon strategi för läsning.
Du kan i viss utsträcknig välja och använda dig av strategier för läsning.
Du kan i viss utsträcknig välja och använda dig av strategier för läsning.
Förstå skrift
Läsförståelseövningar i workbook, läsförståelsetexter i det gamla nationella provet åk 5, frågor på texterna i textbook. Diagnoser i Tummen upp!
Du kan använda texter från olika medier i din egen produktion och interaktion.
Du kan använda texter från olika medier på ett relevant sätt i din egen produktion och interaktion.
Du kan använda texter från olika medier på ett relevant och effektivt sätt i din egen produktion och interaktion.

Uttrycka sig muntligt

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera och uttrycka sig i tal.
Samtal i helklass och i liten grupp, muntliga delen på gammalt nationellt prov åk 5. Diagnoser i Tummen upp!
Du kan i muntliga framställningar formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan i muntliga framställningar formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan i muntliga framställningar formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera och uttrycka sig i tal.
Samtal i helklass och i liten grupp, muntliga delen på gammalt nationellt prov åk 5. Diagnoser i Tummen upp!
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna muntliga framställningar.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna muntliga framställningar.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna muntliga framställningar.
Formulera och uttrycka sig i tal.
Samtal i helklass och i liten grupp, muntliga delen på gammalt nationellt prov åk 5. Diagnoser i Tummen upp!
Du kan i muntlig interaktion uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan i muntlig interaktion uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du kan i muntlig interaktion uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Formulera och uttrycka sig i tal.
Samtal i helklass och i liten grupp, muntliga delen på gammalt nationellt prov åk 5. Diagnoser i Tummen upp!
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av några flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Uttrycka sig skriftligt

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera och uttrycka sig i skrift.
Skriftliga uppgifter: This is Sweden (Write a letter), Net Kids’ Club (gammalt nationellt prov åk 5) och What makes me feel... - My own text. Diagnoser i Tummen upp!
Du kan i skriftliga framställningar formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan i skriftliga framställningar formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan i skriftliga framställningar formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera och uttrycka sig i skrift.
Skriftliga uppgifter: This is Sweden (Write a letter), Net Kids’ Club (gammalt nationellt prov åk 5) och What makes me feel... - My own text. Diagnoser i Tummen upp!
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Formulera och uttrycka sig i skrift.
Skriftliga uppgifter: This is Sweden (Write a letter), Net Kids’ Club (gammalt nationellt prov åk 5) och What makes me feel... - My own text. Diagnoser i Tummen upp!
Du kan i skriva och uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan i skriva och uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du kan i skriva och uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Formulera och uttrycka sig i skrift.
Skriftliga uppgifter: This is Sweden (Write a letter), Net Kids’ Club (gammalt nationellt prov åk 5) och What makes me feel... - My own text. Diagnoser i Tummen upp!
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Engelsktalande omvärld

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Engelska språket i världen.
Texter i textbook, filmer/tv-program. Diagnoser i Tummen upp!
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.