Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket i språket - språksociologiskt perspektiv

Skapad 2019-02-19 15:47 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 2 Svenska

Språket i språket - språksociologiskt perspektiv

F
E
D
C
B
A
Språksociologiskt perspektiv
Du har inte uppnått kunskapskravet för E.
Du kan översiktligt redogöra, analysera och motivera för några aspekter av språk- situationens olika sociologiska perspektiv.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan utförligt redogöra för aspekter av språksituationens olika sociologiska perspektiv.
Betyget B innebär att kunskapskrav för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för aspekter av språk- situationens olika sociologiska perspektiv.
Språk
Du har inte uppnått kunskapskravet för E.
Du följer översiktligt skriftspråkets normer för språkriktighet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du följer skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat med goda formuleringar.
Betyget B innebär att kunskapskrav för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du följer skriftspråkets normer för språkriktighet Språket är träffsäkert, klart, varierat med goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: