Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4B

Skapad 2019-02-19 20:04 i Ingaredsskolan Alingsås
Tid, addition och subtraktion, geometri, bråk, multiplikation och division
Grundskola 4 Matematik

Tid

 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Du kan använda dig av enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Du kan läsa och skriva datum.
Du kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror (digital tid).
Du kan räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.
Du kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Du kan läsa av en tidtabell

Addition och subtraktion

 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  E 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Du kan addera och subtrahera inom talområdet 0-10000
Du kan räkna ut tal på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
.
Du kan använda dig av tecknet för "ungefär lika med".
Du kan använda dig av addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.

Geometri

 • Ma  4-6   Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6   Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
.
Du kan namnen på olika månghörningar.
Du förstår vad som menas med förstoring och förminskning.
Du förstår och kan använda dig av skala.

Bråk

 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Du kan läsa och skriva bråk.
.
Du kan avläsa bilder av bråk.
Du visar att du vet hur många delar det går på en hel.
Du kan storleksordna bråk

Multiplikation och division

 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Du kan räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3x4174.
Du kan räkna med kort division, t.ex. 3615/3.
Du kan använda dig av multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: