Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi år 6

Skapad 2019-02-20 09:53 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Fysik Kemi

Mål - Kunna beskriva fotosyntesen och cellandningen samt hur de hänger ihop.
- Kunna beskriva vad energiprincipen är.
- Kan ge exempel på energiformerna: rörelseenergi, värmeenergi, strålningsenergi, kemisk energi, lägesenergi, elektrisk energi och kärnenergi.
- Vad som menas med ledning, strålning och strömning.
- Vad växthuseffekten är, orsaken och åtgärder.

Matris Energi

F
E
C
A
Energi (Fysik)
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor och energianvändning med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor och energianvändning med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor och energianvändning med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Begrepp (Fysik)
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Växthuseffekt/ fotosyntes & cellandning
(Kemi)
Du kan till viss del ge underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan påverka hållbar utveckling. Kan förklara fotosyntes och förbränning viss användning av kemins begrepp.
Du kan ge utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan påverka hållbar utveckling. Kan förklara fotosyntes och förbränning relativt god användning av kemins begrepp.
Du kan ge välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan påverka hållbar utveckling. Kan förklara fotosyntes och förbränning med god användning av kemins begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: