Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Emanuelskolan matematik 1-3

Skapad 2019-02-20 14:38 i Emanuelskolan Sjöbo
Matematik åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik

Matematik:
Bedömningen sker utifrån det undervisningen har behandlat, på den kunskapsnivå som är rimlig för årskursen.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

  • föra och följa matematiska resonemang, och

  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömningen sker utifrån det undervisningen har behandlat, på den kunskapsnivå som är rimlig för årskursen.
Nivå 1
Nivå 2
Klassen arbetat med
1
Eleven kan med stöd lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Kunskapskrav som har arbetats med.
2
Eleven beskriver med stöd tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Kunskapskrav som har arbetats med.
3
Eleven har delvis grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kunskapskrav som har arbetats med.
4
Eleven kan med stöd beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Kunskapskrav som har arbetats med.
5
Eleven kan med stöd även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Kunskapskrav som har arbetats med.
6
Eleven har delvis grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Kunskapskrav som har arbetats med.
7
Eleven visar med stöd grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Kunskapskrav som har arbetats med.
8
Dessutom kan eleven med stöd använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Kunskapskrav som har arbetats med.
9
Eleven kan med stöd även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Kunskapskrav som har arbetats med.
10
Eleven kan med stöd välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Kunskapskrav som har arbetats med.
11
Eleven kan med stöd använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Kunskapskrav som har arbetats med.
12
Vid addition och subtraktion kan eleven med stöd välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.
Kunskapskrav som har arbetats med.
13
Eleven kan med stöd hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Kunskapskrav som har arbetats med.
14
Eleven kan med stöd även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Kunskapskrav som har arbetats med.
15
Eleven kan med stöd göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Kunskapskrav som har arbetats med.
16
Eleven kan med stöd beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Kunskapskrav som har arbetats med.
17
Eleven kan med stöd dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Kunskapskrav som har arbetats med.
18
Eleven kan med stöd föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Kunskapskrav som har arbetats med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: