Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Emanuelskolan svenska åk2-3

Skapad 2019-02-20 14:49 i Emanuelskolan Sjöbo
Svenska åk 2-3
Grundskola 2 – 3 Svenska

Svenska:
Bedömningen sker utifrån det undervisningen har behandlat, på den kunskapsnivå som är rimlig för årskursen. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

  • söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömningen sker utifrån det undervisningen har behandlat, på den kunskapsnivå som är rimlig för årskursen. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Nivå 1
Nivå 2
Klassen arbetat med
1
Eleven kan med stöd läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kunskapskrav som har arbetats med.
2
Genom att kommentera och återge med stöd några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Kunskapskrav som har arbetats med.
3
Dessutom kan eleven med stöd föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Kunskapskrav som har arbetats med.
4
Eleven kan med stöd skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Kunskapskrav som har arbetats med.
5
De berättande texter eleven skriver med stöd har tydlig inledning, handling och avslutning.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Kunskapskrav som har arbetats med.
6
Eleven kan med stöd söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Kunskapskrav som har arbetats med.
7
Texterna innehåller delvis grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Kunskapskrav som har arbetats med.
8
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven med stöd förtydliga och förstärka sina budskap.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Kunskapskrav som har arbetats med.
9
Dessutom kan eleven med stöd utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Kunskapskrav som har arbetats med.
10
Eleven kan med stöd samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Kunskapskrav som har arbetats med.
11
När eleven med stöd berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Kunskapskrav som har arbetats med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: