Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 6.TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING. Feb 19

Skapad 2019-02-28 07:43 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprovet. Provet bestod av två delprov. I resultatmatrisen märks uppgifter antingen (1) eller (2). Det är alltså en hänvisning till vilket delprov uppgiften ingår i. Uppgifter av samma typ redovisas under samma rubrik. I provet finns uppgifter som testar: - TALUPPFATTNING - KOORDINATSYSTEM (avläsning av koordinater) - FYRA RÄKNESÄTTEN - PRIORITERINGSREGLER - BRÅK - PROCENT - PROBLEMLÖSNING. Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.
Grundskola 6 Matematik

Utvärdering av matematikprovet. Provet bestod av två delprov. I resultatmatrisen märks uppgifter antingen (1) eller (2). Det är alltså en hänvisning till vilket delprov uppgiften ingår i. Uppgifter av samma typ redovisas under samma rubrik.
I provet finns uppgifter som testar:
- TALUPPFATTNING - KOORDINATSYSTEM (avläsning av koordinater) - FYRA RÄKNESÄTTEN - PRIORITERINGSREGLER - BRÅK - PROCENT - PROBLEMLÖSNING.
Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. De flesta uppgifterna bedöms utifrån tre olika aspekter.
- Begrepp - Problemlösning och metod - Kommunikation Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.

Begrepp (B)

Hur du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Problemlösning och metoder (PM)

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Kommunikation (K)

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

TALUPPFATTNING

Uppgift 2a (1) Begreppet
Viket tal ligger mitt emellan 30 och 70? [E]
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 2a (1) Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 2a (1) Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 2b (1) Begreppet
Viket tal ligger mitt emellan 3 och 4? [E]
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 2b (1) Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 2b (1) Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 2c (1) Begreppet
Viket tal ligger mitt emellan 3 och 3,1? [C]
Inte gjort
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 2c (1) Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 2c (1) Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 3a (1) Begreppet
Skriv talet femtusen femton med siffror. [E]
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3b (1) Begreppet
Skriv talet sju tiondelar med siffror. [E]
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3c (1) Begreppet
Skriv talet en halv miljon med siffror. [E]
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

KOORDINATSYSTEM

Vilka koordinater har punkterna?
Uppgift 7a (2)
[E]
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 7b (2)
[E]
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 7c (2)
[E]
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

FYRA RÄKNESÄTTEN

Uppgift 4a (1) Begrepp
Beräkna 100 • 6,2 = [E]
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4b (1) Begrepp
Beräkna 7,5 / 10 = [E]
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4c (1) Begrepp
Beräkna 0,7 • 30 = [C]
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

FYRA RÄKNESÄTTEN. Prioriteringsregler

Uppgift 3 (2) Begrepp
Beräkna 16 + 4•3 = [E]
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 3 (2) Problemlösning
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla..
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 3 (2) Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

BRÅK

Uppgift 1a (1) Begreppet
Hur stor är delen? 1/4 av 20 kr [E]
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 1a (1) Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 1a (1) Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 1c (1) Begreppet
Hur stor är delen? 2/3 av 12 [E]
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 1c (1) Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 1c (1) Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 6 (1) Begrepp [flerval]
Vilka tal är lika med 1/2?
Inte gjort / fel svar
1 rätt
2 rätt
3 rätt
Uppgift 1 (2) Begrepp [flerval]
Vad kallas metoden som beskrivs? [E]
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar [Förkortning]
Uppgift 2 (2) Begreppet [flerval]
I vilket av resultaten i de tre exemplen är bråket skrivet i enklaste form? [E]
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar [B]

PROCENT

Uppgift 4 (2) BEGREPP
Hur många procent är 0,7? [E]
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1b (1) Begreppet
Hur stor är delen? 10 % av 40
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 1b (1) Problemlösning och metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 1b (1) Kommunikation
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 6 (2) Begreppet
Ett bord kostade 2 800 kr. Priset sänktes med 20%. Med hur många kronor sänktes priset? [E]
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 6 (2) Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 6 (2) Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 5 (2) Begreppet
Av eleverna i klass 6A är det en fjärdedel som går till skolan och 45% som cyklar. Resten åker busss. Hur många procent av eleverna åker buss? [ ]
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 5 (2) Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 5 (2) Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 8 (2) Begreppet
Av eleverna i en skola är det 60 % flickor. Det går 228 pojkar på skolan. Hur många elever går sammanlagt i den skolan? [C]
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 8 (2) Problemlösning
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 8 (2) Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

PROBLEMLÖSNING

Uppgift 5 (1) Begreppet
Navarana springer 5 km på 25 minuter. Hur lång tid tar det för henne att springa 3 km med samma hastighet. [C]
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 5 (1) Problemlösning och metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 5 (1) Kommunikation
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
......................................
...............................
...............................
...............................
...............................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: