👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris SO F-3

Skapad 2019-02-28 19:59 i Skarpatorpsskolan Stockholm Grundskolor
Gemensam matris i SO gr Skarpatorpsskolan F-3
Grundskola F SO (år 1-3)

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Godtagbara kunskaper i åk 3
Ny nivå
Faktatext
Arbeta med faktatext
Jag kan lyssna på en faktatext
Jag kan lyssna och återberätta innehållet muntligt ur en faktatext.
Jag kan läsa och återge innehållet skriftligt ur en faktatext.
Jag kan titta på faktatextens struktur och jämföra med andra genrer
Begrepp
Använda ämnesspecifika begrepp
Jag känner igen några begrepp när jag hör dem
Jag har kännedom om vissa begrepp och kan med stöd använda dem i olika sammanhang
Jag har kännedom om flera begrepp och kan använda dem i olika och nya sammanhang
Jag använder mig av olika strategier när jag möter nya ord (detektiven)
Analysera
Analysera, utforska och se samband
Jag kan med stöd göra enkla jämförelser
Jag kan göra jämförelser och se samband
Jag kan göra jämförelser och se samband. Jag kan ge tydliga exempel på orsak och verkan
Jag använder olika modeller och strategier för att göra jämförelser
Information
Söka information och värdera olika källor
Jag har viss kännedom om hur man söker information och använder olika källor
Jag har kännedom om hur man söker information och kan med stöd värdera olika källor
Jag kan söka och jämföra information och kan värdera källornas relevans och trovärdighet
Jag kan kritiskt granska olika typer av media för att skaffa ny kunskap
Livsfrågor
Reflektera över livsfrågor
Jag kan till viss del uttrycka egna åsikter
Jag förklarar och konkretiserar mina tankar och åsikter
Jag uttrycker egna åsikter på ett tydligt vis men reflekterar även kring andras ståndpunkter
Jag använder aktuella händelser och erfarenheter och resonerar utifrån dessa