Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation matris

Skapad 2019-03-05 10:53 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Lärandematris

På väg
-->
-->
-->
Berättar...
Du är på väg
Det viktigaste av innehållet med hjälp av digitalt hjälpmedel (till exempel Power Point)
Det mesta av innehållet med lite hjälp av digitalt hjälpmedel (till exempel Power Point).
Det mesta av innehållet med lite hjälp av digitalt hjälpmedel (till exempel Power Point) och egna tankar.
Berättar...
Du är på väg
Så sammanhängande att det blir förståeligt
Med en inledning, avslutning och tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå
Med en intresseväckande inledning, uttänk avslutning och en tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå
Talar...
Du är på väg
Rätt så starkt, tydligt och långsamt mesta delen av redovisningen
Starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen
Starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen och ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga delar av innehållet
Använder blick och kroppsspråk...
Du är på väg
Tittar på klassen Och har kontroll över kroppsrörelser
Flyttar blicken mellan personer, ser avslappnad ut och använder ibland kroppsspråk för att förtydliga
Låter blicken vandra, ser avslappnad ut, rör kroppen ledigt och använder ofta kroppsspråk för att förtydliga
Sammantagen bedömning
Du är på väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: