Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brevet till energiministern

Skapad 2019-03-05 12:04 i Forssaklackskolan Borlänge
En uppgiftsspecifik matris kopplad till den gamla nationellaprovuppgiften att skriva ett brev till energiministern. Matrisen bygger på den bedömningsmatris som fanns med vid nationella provet, men är utbyggd med fler nivåer. Kan användas vid formativ bedömning av uppgiften.
Grundskola 7 – 9

Uppgiftsspecifik bedömning.

Bedömning av brevet till enenergiministern

Behöver utvecklas
Godtagbart
Bättre
Bäst
Topp
Använda naturvetenskaplig information.
Eleven använder inte naturvetenskaplig information som stöd för sin motivering utann vänder t ex eget tyckande.
Eleven använder den naturvetenskapliga informationen från faktabladet som stöd i sin motivering.
Eleven hämtar fakta från faktabladet och en annan källa som anges
Eleven hämtar fakta från flera källor som anges
Eleven hämtar fakta från flera källor som anges och tydligt källgranskats
Ta ställning.
Eleven tar inte tydligt ställning för EN källa
Eleven tar ställning genom att rekommendera en energikälla.
Motivera ett ställningstagande.
Eleven motiverar inte sitt ställningstagande eller uppger t ex bara en fördel med energikällan.
Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån en av faktabladets aspekter (t.ex. energiframställning) genom att: • uppge en fördel med den valda energikällan och • uppge en nackdel med någon av de andra energikällorna.
Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter, (t.ex. energiframställning och miljöpåverkan) genom att: • jämföra två av de tre energikällorna med varandra och • uppge för- och nackdelar med dessa
Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter, (t.ex. energiframställning och miljöpåverkan) genom att: • jämföra de tre energikällorna med varandra och • uppge för- och nackdelar med dessa.
Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån minst två av faktabladets aspekter och någon annan källa, genom att: • jämföra de tre energikällorna med varandra och • uppge för- och nackdelar med dessa.
Anpassa ett brev till ett syfte.
Eleven har inte konstruerat en text med anpassning till syftet. T ex enbart listat fakta från fakatabladet
Eleven har motiverat sitt ställningstagande enligt ovanstående krav och formulerat en enkel text med viss anpassning till syftet.
Eleven har motiverat sitt ställningstagande enligt ovanstående krav och formulerat en utvecklad text med relativt god anpassning till syftet.
Eleven har motiverat sitt ställningstagande enligt ovanstående krav och formulerat en välutvecklad text med god anpassning till syftet
Eleven har motiverat sitt ställningstagande enligt ovanstående krav och formulerat en välutvecklad text med mycket god anpassning till syftet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: