Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation av PRAO-upplevelsen

Skapad 2019-03-05 15:06 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Engelska

Bedömning av din muntliga presentation av PRAO-veckan. Hjälpmedel Google Presentation.

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Presentationens omfattning och innehåll
Din presentation är kort och innehållet är ganska ytligt.
Din presentation är tillräckligt lång och har ett relevant innehåll med ett visst djup.
Din presentation är intresseväckande och omfattande med bra djup.
Anpassning till mottagare och syfte
Du anpassar i viss mån din presentation till uppgiftens syfte och lyssnarnas kunskap i ämnet.
Du anpassar din presentation på ett bra sätt till uppgiftens syfte och lyssnarnas kunskap i ämnet.
Du anpassar i hög utsträckning din presentation till uppgiftens syfte och lyssnarnas kunskap i ämnet.
Struktur
Innehållet är inte så sammanhängande men budskapet går fram.
Innehållet är ganska välstrukturerat och därmed går budskapet lätt fram.
Innehållet är välstrukturerat och därmed blir budskapet mycket tydligt.
Språkbehandling
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga. Du kan tala ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat och tydligt språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Uttal och intonation
Uttal och intonation är mycket påverkade av annat språk.
Uttal och intonation är i viss mån påverkade av annat språk.
Uttal och intonation är i stort sett korrekta.
Röststyrka/tydlighet
Du talar ganska tyst men begripligt.
Du talar hörbart och ganska tydligt.
Du talar hörbart och mycket tydligt.
Tempo
Du talar begripligt men i olämpligt tempo.
Du talar i ganska välanpassat tempo.
Du talar i ett välanpassat tempo.
Publikkontakt
Du har endast begränsad ögonkontakt med publiken.
Du har ganska bra ögonkontakt med publiken.
Du har mycket god ögonkontakt med publiken.
Stöd av manus
Du behöver mycket stöd av dina anteckningar.
Du använder dina anteckningar på ett bra sätt.
Du använder dina anteckningar på ett diskret men effektivt sätt.
Nyttjande av hjälpmedel
Du använder presentationsprogrammet för att framföra ditt budskap.
Du använder presentationsprogrammet för att något förtydliga ditt budskap.
Du använder presentationsprogrammet så att ditt budskap blir tydligt och intressant.
Ansvarstagande
Du tar ganska stort ansvar för att genomföra uppgiften enligt instruktionerna och utför den i tid.
Du visar engagemang och tar stort ansvar för att genomföra uppgiften enligt instruktionerna och utför den i tid.
Du visar mycket stort engagemang och tar mycket stort ansvar för att genomföra uppgiften enligt instruktionerna och utför den i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: