Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Fk - Beskriva och jämföra

Skapad 2019-03-05 18:11 i Frötuna skola Norrtälje
I förskoleklassen möter barnen olika matematiska teman som alla kopplas till utforskning, fundering och lek. Uppgifterna är av olika karaktärer, vilket ger barnen förutsättningar för att utveckla olika matematiska förmågor.
Grundskola F Matematik

I de olika aktiviteterna observeras barnens nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten, hur barnen prövar och använder olika idéer samt hur barnet kommunicerar och resonerar med hjälp av relevanta begrepp.

Rubrik: Beskriva och jämföra

Barnen ska hitta skillnader och likheter i saker och föremål, för att lägga märke till förändringar hos föremål.
  • Gr lgr11   använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
Behärskar inte
På god väg
Behärskar
Begrepp
lika/olika stor/större/störst liten/mindre/minst lika lång lång/längre/längst kort/kortare/kortast tung/tyngre/tyngst lätt/lättare/lättast
  • Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: