Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig förmåga - argumenterande text

Skapad 2019-03-06 09:33 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Death Penalty
Grundskola 8 Engelska

Innehåll

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Innehåll
Contents
Du har följt instruktionen och skrivit kortfattat om ämnet.
Du har behandlat ämnet utförligt. Du har tydliga argument som stödjer din huvudtanke.
Du har behandlat ämnet mycket utförligt. Du har flera argument som stödjer din huvudtanke och du ser saken ur olika perspektiv.
Du har behandlat ämnet på ett välgrundat och nyanserat sätt. Du utvecklar flera argument, men kan även se och bemöta motargument.
Ordval
Vocabulary
En engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns en viss variation i ordvalet.
Ett stort ordförråd syns och språket varieras på olika sätt. Du använder i viss mån idiomatiska uttryck. Du använder dig av adverb för att beskriva.
Ett mycket stort ordförråd syns och du varierar språket på en högre nivå. Ditt språk har bredd, djup och är koncist. Du använder idiomatiska uttryck. Du använder dig av adverb för att beskriva.
Stavning
Spelling
En del ord är felstavade men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns väldigt få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik
Grammar
Det finns många grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns väldigt få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka grammatiska fel.
Skrivregler
Rules for writing
Styckeindelning och skiljetecken finns, men används ibland felaktigt och försvårar då läsningen.
Styckeindelning och skiljetecken används oftast rätt. Eventuella misstag stör inte läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Flyt
Fluency
Din text består till största del av kortare meningar.
Dina meningar är längre och du försöker variera meningsbyggnaden. Exempelvis använder du dig av linkers för att binda ihop en del meningar och stycken,
Dina meningar är längre och du har bra variation i meningsbyggnaden. Du använder ofta dig av linkers för att binda ihop både meningar och stycken.
Din text flyter på med fin variation i meningsbyggnaden. Varje stycke, från inledning till avslutning, länkas naturligt ihop med hjälp av lämpliga linkers.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: