Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolan: Lärandedematris Atomfysik åk 9 2019

Skapad 2019-03-06 10:59 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav kemi åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Fysik

Kopplingar till läroplan

•Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
•Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
•Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
•De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet •Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
•Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
•Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
•Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
•Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Efter området ska du:
• beskriva hur en atom är uppbyggd • veta vad som menas med atomnummer • veta vad som menas med masstal • veta vad som menas med isotop • känna till att atomerna har olika elektronskal • förstå hur ljus uppkommer • känna till olika sorters strålning • känna till olika former av radioaktiv strålning • veta vad som menas med halveringstid • känna till hur radioaktiviteten upptäcktes • veta vad som menas med fission och fusion • känna till hur vi använder fission och dess faror

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1 Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med enkla motiveringar
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med utvecklade motiveringar.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med välutvecklade motiveringar ..
2. Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Du kan använda fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Du kan använda fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Du kan använda fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
3. Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Du kan föra enkla resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade resonemang hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
4. Upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: