Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-03-06 14:38 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Eleverna ska lära sig om hållbar utveckling, varför det är viktigt att källsortera och vad som händer med vår miljö om vi inte källsorterar.
Grundskola 4 Biologi Kemi

Kunskapskrav - Kemi

E
C
A
Ny nivå
Centralt innehåll
Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till diskussionen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till diskussionen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till diskussionen.

Kunskapskrav Biologi

E
C
A
Ny nivå
Centralt innehåll
Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Centralt innehåll
Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Centralt innehåll
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Centralt innehåll
Du kan jämföra vad andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Centralt innehåll
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: