Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska steg 3

Skapad 2019-03-07 14:21 i Oscarsgymnasiet Oskarshamn
En analytiskt matris baserad på kunskapskraven för moderna språk steg 3 ur läroplanen för gymnasieskolan 2011.
Gymnasieskola 9 Moderna Språk - Tyska Moderna språk - elevens val Moderna språk - språkval

Reception

- förståelsen av det man hör och läser på tyska
1
2
3
LYSSNA
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i: - talat språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i: - talat språk i lugnt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i: - talat språk i lugnt tempo.
LÄSA
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i: - enkla texter om kända ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i: - enkla texter om kända ämnen.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i: - enkla texter om kända ämnen.
FÖRSTÅELSE
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat .
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
STRATEGI
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du strategier för lyssnande och läsning.
URVAL
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
1
2
3
TALA
I muntliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar du dig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande.
SKRIVA
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande.
TYDLIGHET/ VARIATION
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör enkla förbättringar av, dina framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör ett antal förbättringar av, dina framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör välgrundade förbättringar av, dina framställningar.

Interaktion

- hur man behandlar språket tillsammans med andra i muntlig eller skriftlig kommunikation
1
2
3
TALA- interagera
I muntlig interaktion uttrycker du dig begripligt och enkelt.
I muntlig interaktion uttrycker du dig relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
SKRIVA - interagera
I skriftlig interaktion uttrycker du dig begripligt och enkelt.
I skriftlig interaktion uttrycker du dig relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
STRATEGI
Du väljer och använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
DISKUSSION
Du kan diskutera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan diskutera översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan diskutera utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: