Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO matris åk 1 - 3

Skapad 2019-03-09 15:55 i Brotorpsskolan Stockholm Grundskolor
Matris i NO (biologi, kemi och fysik) för årskurs 1-3.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Året runt i naturen
Solen och månen
 • NO  1-3
 • NO   3
Du vet att solen är större än jorden och att jorden är större än månen. Du vet att månen ser ut på olika sätt.
Du vet att jorden kretsar runt solen och att månen kretsar runt jorden.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Årstider, förändringar, livscykler
 • NO  1-3
 • NO   3
Du vet att vi har fyra årstider och vad de heter.
Du kan berätta hur man känner igen våra fyra årstider. Du vet att växter och djur gör olika anpassningar till olika årstider och deras livscykler. t.ex. hur djuren överlever vintern. Hur träden förändras under året.
Du kan ge exempel på några olika livscykler hos djur, samt hur de anpassar sig efter årstiderna. Du kan beskriva fjärilen och grodans livscykel.
Observera, namnge, sortera & näringskedjor samt Samband i naturen
 • NO
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Du kan namnge några djur och växter i närmiljön.
Du kan sortera och gruppera några djur och växter på olika sätt t.ex. utseende och egenskaper. Du kan ge exempel på några näringskedjor.
Du kan ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser, undersökande och utforskande av närmiljön. t.ex. se hur naturen ändras efter temperatur.
Kropp och hälsa
Människans kropp
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
Du kan namnge några kroppsdelar och sinnen.
Du kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
De kan berätta om hur olika funktionsnedsättningar kan påverka en människas vardag.
Människans hälsa
 • NO  1-3
 • NO   3
Du vet att vi behöver mat, sömn, motion och familj för att må bra.
Du förstår att vi kan påverka hur vi mår, genom bland annat sömn, mat och motion.
Du kan diskutera runt några faktorer som påverkar människors hälsa. t.ex. ergonomi och arbetsro.
Kraft och rörelse
Tyngdkraft, friktion, jämvikt
 • NO  1-3
 • NO   3
Du känner till begreppen; tyngdkraft, friktion och jämvikt.
Du kan berätta: -att en sten som släpps ramlar ner på marken, -att det går fortare att åka kälke nerför en snökulle än en gräskulle, -att när en gungbräda ligger rakt så är den i jämvikt.
Du kan förklara: -varför stenen ramlar ner, -varför det går fortare att åka kälke nerför en snökulle, -hur man får gungbrädan i balans om en vuxen och ett barn gungar tillsammans.
Material och ämnen i vår omgivning
Material
 • NO  1-3
 • NO   3
Du känner till och kan berätta att saker är gjorda av olika material.
Du kan sortera saker efter vilket material de är tillverkade av. Du kan sortera och berätta hur du sorterat material som finns i NTA-lådorna. t.ex. vad är magnetiskt, flyter eller sjunker föremålen.
Du kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Du kan källsortera föremål som finns hemma.
Sortera och separera
 • NO
 • NO  1-3
 • NO   3
Du kan sortera ämnen utifrån olika egenskaper och berättar hur du har tänkt.
Du vet att det finns lösningar och blandningar och skillnaden mellan dem. Du vet att man kan separera dem.
Du kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder, t ex silning, filtrering och avdunstning.
Vatten och luft
 • NO
 • NO
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
Du kan nämna någon egenskap hos vatten och luft.
Du vet att vatten kan vara i olika former så som fast, flytande och gas. Du vet att luft kan upplevas på olika vis trots att den inte syns.
Du kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser när det gäller avdunstning, kondensering,stelning, och smältning. Du kan ge exempel på egenskaper hos luft utifrån egna iakttagelser så som: -luft tar plats -varm luft tar mer plats än kall luft -luft består av något -luft gör motstånd
Berättelser om natur och naturvetenskap
Naturen i skönlitteratur, myter och konst
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
Du lyssnar när vi läser berättelser, sagor, myter och tittar på konst som handlar om naturen och människan t.ex. den grekiska mytologin om stjärnbilderna.
Du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du kan återberätta några historier från den grekiska mytologin om stjärnbilderna.
Metoder och arbetssätt
Fältstudier och undersökningar
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
Du deltar i fältstudier och i enkla undersökningar.
Du kan utifrån muntliga instruktioner utföra enkla fältstudier och undersökningar.
Du kan tillsammans med en kamrat självständigt utföra fältstudier och undersökningar utifrån muntliga och skriftliga instruktioner.
Jämföra resultat samt Dokumentera
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Du kan göra en förutsägelse och sedan deltaga i en undersökning.
Du kan genomföra en undersökning och dra egna slutsatser samt göra en enkel dokumentation.
Du kan i det under­sökande arbetet göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Du kan dessutom dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussion och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: