Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PROCENT År 9. INLÄMNINGSUPPGIFT. Feb Vt19

Skapad 2019-03-09 18:54 i Streteredsskolan Mölndals Stad
UTVÄRDERING AV INLÄMNINGSUPPGIFT PÅ ARBETSOMRÅDET PROCENT. Här bedöms kvalitén på lösningarna på de i uppgiften ingående deluppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. Någon uppgift är på basnivå medan någon är mer komplicerade. OBSERVERA att ditt resultat på alla arbetsuppgifter kommer att utgöra en viktig del av betygsunderlaget i MATEMATIK vt 2019. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.
Grundskola 9 Matematik

UTVÄRDERING AV INLÄMNINGSUPPGIFT PÅ ARBETSOMRÅDET PROCENT.
Här bedöms kvalitén på lösningarna på de i uppgiften ingående deluppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. Någon uppgift är på basnivå medan någon är mer komplicerade. OBSERVERA att ditt resultat på alla arbetsuppgifter kommer att utgöra en viktig del av betygsunderlaget i MATEMATIK vt 2019. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.

Begrepp (B)

Hur du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Problemlösning och metoder (P)

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Kommunikation (K)

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matematikboken Z

Uppgift 4020

Hur många procent av Italiens befolkning bor i Rom? Avrunda till tiondels procent.
Begrepp
Inte gjort/gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösning och metod
Inte gjort/gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikation
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

Uppgift 4021

Johan åker taxi i Rom. När han är framme vid Colosseum visade taxametern på 7,70 euro. Johan gav chauffören 8 euro. Hur många procent gav Johan i dricks? Avrunda till tiondels procent.
Begrepp
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

Uppgift 4022

I Italien bor det 52,6 miljoner fler människor än i Sverige. Hur många procent fler människor bor i Italien än i Sverige? Avrunda till tiotal procent.
Begrepp
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösning och metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikation
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
......................................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: