Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva tidningsartikel

Skapad 2019-03-10 12:00 i Furulunds skola Partille
Grundskola 6 – 9 Svenska

Skriva genretext; tidningsartikel.
Matrisen utvärderar den skriftliga förmågan att anpassa text till läsare och syfte i form av en tidningsartikel.

- >
- >
- >
- >
Innehåll:
Genremedvetenhet
Texten är till viss del anpassad till ämnet. Texten håller sig inte inom genren. Du blandar objektivt och subjektivt skrivande.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren. Du skriver objektivt.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren. Du skriver i objektivt och använder till viss del ett sakligt/formellt språk.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter. Du skriver objektivt och använder genomgående ett sakligt/formellt språk.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet är något oklart. Inga, eller få, egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt. Någon eller några egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar engagemang och upplevelser. Egna idéer finns i texten.
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop.
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop. Du har rubrik, ingress och brödtext.
Strukturen är tydlig och texten har ett tydligt fokus på ämnet. Din rubrik och ingress är i fetstil och skiljer sig således från brödtexten i layouten.
Tydlig struktur och texten är fokuserad på ämnet. Du har rubrik, ingress brödtext och utnyttjar även de olika delarnas typiska drag.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är mycket enkel och/eller felaktig på vissa ställen. Vissa ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel.
Meningsbyggnaden är enkel. Några få ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Texten innehåller oftast punkt, frågetecken och utropsstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav och försök till styckeindelning har gjorts.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av oftast liten och stor bokstav korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav korrekt. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: