Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik elev

Skapad 2019-03-12 14:06 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Teknik
Grundskola 6 Teknik

Teknik kunskapskrav åk 4-6

E
C
A
Konstruera, utveckla
Du kan bygga en enkel bro genom att pröva olika idéer.
Du kan bygga en utvecklad bro genom att pröva och ompröva olika idéer.
Du kan bygga en välutvecklad bro genom att pröva och ompröva olika idéer. Du hittar ett system för att använda olika idéer.
Arbetsprocess
Du bidrar till att välja handlingsalternativ som gör att arbetet går framåt
Du ger förslag och diskuterar olika förslag som gör att arbetet går framåt.
Du ger förslag, värderar och diskuterar olika förslag som gör att arbetet går framåt.
Dokumentera
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. (intentionen = bygga en hållfast/billig/snygg bro)
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. (intentionen = bygga en hållfast/billig/snygg bro)
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. (intentionen = bygga en hållfast/billig/snygg bro)
Resonemang
Du kan berätta hur er bro fungerade, vad som inte fungerade och lite varför det var så.
Du kan berätta hur er bro fungerade, vad som inte fungerade och varför det var så.
Du kan berätta hur er bro fungerade, vad som inte fungerade och varför det var så. Du kan jämföra med andra broar och se likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: