Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 7-9

Skapad 2019-03-12 14:16 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Teknik

Undersöka tekniska lösningar

F
E
C
A
Förmågan att använda ämnesspecifika begrepp
Du beskriver med viss användning av ämnesspecifika begrepp
Du beskriver med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp
Du beskriver med god användning av ämnesspecifika begrepp
Förmågan att beskriva hur delarna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Du beskriver hur enkelt identifierbara delar samverkar
Du beskriver hur ingående delar samverkar
Du beskriver hur ingående delar samverkar och visar då på andra liknande lösningar
Förmågan att resonera om likheter och skillnader mellan olika material och deras användbarhet i sammanhanget
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang

Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

F
E
C
A
Ny aspekt
Förmågan att undersöka möjliga idéer till lösningar
Du prövar möjliga idéer
Du prövar och omprövar
Du prövar och omprövar systematiskt möjliga idéer
Ny aspekt
Förmågan att utforma fysiska och digitala modeller
Du utformar enkla modeller
Du utformar utvecklade modeller
Du utformar välutvecklade och genomarbetade modeller
Ny aspekt
Förmågan att formulera och välja handlingsalternativ
Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt
Ny aspekt
Förmågan att dokumenterar arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen med arbetet synliggörs
Du gör enkla dokumentationer där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord
Du gör utvecklade dokumentationer där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord
Du gör välutvecklade dokumentationer där intentionen i arbetet är väl synliggjord

Föra resonemang

F
E
C
A
Ny aspekt
Förmågan att föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och då visa på drivkrafter för teknikutvecklingen
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Ny aspekt
Förmågan att föra resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: