Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Svenska Bokredovisning

Skapad 2019-03-12 20:30 i Klaraskolan Halmstad
Svenska
Grundskola 7 – 9 Svenska

Läsa och skriva

E
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Sammanfatta skönlitterär text
Göra en enkel sammanfattning av den skönlitterära boken visar du på grundläggande läsförståelse.
Göra en utvecklad sammanfattning av den skönlitterära boken visar du på god läsförståelse.
Göra en välutvecklad sammanfattning av den skönlitterära boken visar du på mycket god läsförståelse.
Tolka och analysera skönlitterär text
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Skriftlig anpassning till uppgift och språkliga normer
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: