Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Emanuelskolan skrivutveckling åk1-3

Skapad 2019-03-12 21:10 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 1 – 3

Det finns ibland viss horisontell progression inom respektive rad men oftare ingen horisontell progression alls.
Skriva A
Avstämning
Skriva B
Avstämning
Skriva C
Avstämning
Underlag saknas
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Underlag saknas
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning [röd tråd och i huvudsak fungerande handling].
Underlag saknas
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår [blir begripligt].
Underlag saknas
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Underlag saknas
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Underlag saknas
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: