Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris kunskapskraven i slöjd åk 4-6

Skapad 2019-03-13 08:36 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris i slöjd, kunskapskrav för slutet av årskurs 6.
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

-formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

-välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

-analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

-tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

E
C
A
Slöjdföremål
Du kan skapa föremål i slöjden. Tex, tygkasse, väska, plagg..
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
Du kan hantera verktyg i slöjden på ett säkert sätt. Tex. symaskin, sax, strykjärn..
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Du kan berätta hur du valt att göra, bortsett från arbetsbeskrivningen. Tex. Varför valde du en viss teknik.
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Du kan skapa utifrån egen ideer och inspirationsmaterial. Tex. inspiration från lärare, egen fantasi, genom internet, böcker, vänner..
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Du kommer framåt i ditt arbete. Tex. kan du själv komma på sätt att fortsätta eller behöver du stöd av andra för att komma framåt?
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Du kan berätta hur du tänkt kring ditt arbete. Tex. från din första ide, hur det utvecklades och hur det sedan blev?
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Du kan berätta om hur dina val har påverkat utseendet och uttrycket i ditt föremål. Tex. om du hade valt annan färg, form eller material, hade det påverkat ditt föremål?
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: