Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Jag med andra", Samlevnad, hälsa och pubertet, Gruvrisskolan

Skapad 2019-03-13 20:22 i Gruvrisskolan Falun
Grundskola 5 – 6

Samtala & Diskutera

Ställer frågor, framför och bemöter åsikter på ett sätt som...
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
====>
Tränar på Godtagbar nivå
.till viss del för samtalet eller diskussionen framåt.
...för samtalet eller diskussionen framåt.
...för samtalet eller diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Undersökningar, frågeställningar & planeringar

Genomför enkel undersökning utifrån givna planeringar och...
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
====>
Tränar på Godtagbar nivå
bidra till att formulera enkla frågeställingar som det går att arbeta systematiskt utifrån
formulera enkla frågeställingar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
formulera enkla frågeställingar som det går att arbeta systematiskt utifrån

Biologiska sammanhang och begrepp

Har .... kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att .... dessa med .... användning av biologins begrepp.
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
====>
Kunskap (fakta)
Tränar på Godtagbar nivå
grundläggande kunskap,
goda kunskaper,
mycket goda, förklara och
Sammanhang
Tränar på Godtagbar nivå
ger exempel och beskriver,
förklarar och visar på enkla samband inom,
visar på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag,
Begrepp
Tränar på Godtagbar nivå
viss användning av begrepp (lite/ibland)
relativt god användning av begrepp
god användning av begrepp (ofta/rätt)

Samband i människokroppen

resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
====>
Tränar på Godtagbar nivå
enkla och till viss del underbyggda resonemang (lite förklarade)
utvecklade och underbyggda resonemang (tydligt förklarade)
välutvecklade och väl underbyggda resonemang (mycket tydligt förklarade)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: