👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck Sverige

Skapad 2019-03-14 11:00 i Ringstorpsskolan Helsingborg
En matris som passar ihop med SO- delen av " Från Smygehuk till Treriksröset"
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi

Här hittar du din individuella bedömning på arbetet om Sverige i åk 4.

Eleven har kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Du kan en del om istiden, och kan ge några (2) exempel på hur inlandsisen har format vårt land.
Du kan en hel del om istiden, och kan ge flera (4) exempel på hur inlandsisen har format vårt land.
Du har deltagit i undervisningen om hur människan har förändrat landskapet Du har tränat på att se vilka konsekvenser som förändringarna kan ge för människor eller natur.

I resonemangen beskriver eleven samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Orsaksamband - befolkning
Du har deltagit i undervisning om varför människor i Sverige bor där de bor, var många bor och var få bor.

Eleven kan undersöka kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett fungerande sätt.

Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Undersöka
Du har fått träna dig i att använda olika slags kartor för att kunna läsa ut information från dem. Vi har tränat på att se samband och dra slutsatser.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.

Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Begrepp
När du resonerar finns det med några geografiska begrepp.
När du resonerar finns det med flera geografiska begepp.

Eleven har kunskaper om Sveriges, Nordens ….. namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Namngeografi
Du kan sätta ut minst 10 svenska landskap och städer på en karta. Du kan också placera ut Skanderna och Kebnekaise. Dessutom kan du placera ut 2 hav, en älv, en å och två sjöar. Du kan väderstrecken och Götaland, Svealand och Norrland.
Du kan sätta ut minst 18 svenska landskap och 15 städer på en karta. Du kan också placera ut Skanderna och Kebnekaise. Dessutom kan du placera ut 4 hav, tre älvar, två åar och tre sjöar. Du kan väderstrecken och Götaland, Svealand och Norrland.

Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i ….. samisk religion …..

Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Samerna och samisk religion
Du har grundläggande kunskaper om samerna och deras religion. Du vet att det är ett minoritetsfolk och kan något om hur de lever.