Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK.År 7-9. SYSTEMATISKT ARBETE. GRUND

Skapad 2019-03-16 14:41 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Fysik

Genom undervisningen i fysik (biologi & kemi) ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar.

Följa instruktioner
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och
Planera egen undersökning
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och göra planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och göra planeringar som det i huvudsak går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och göra planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Användning av utrustning
I undersök-ningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersök-ningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersök-ningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Tolkning av resultat
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resonemang
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersök-ningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av undersök-ningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersök- ningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersök-ningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: