Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Bråk La10

Skapad 2019-03-18 09:16 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Omvandling mellan bråktal och decimal tal
Ännu ej uppnått
Du kan omvandla de vanligaste bråken till decimaltal t ex 10-delar, 4:e delar, 2:a delar.
Du har en strategi för att omvandla bråk till decimaltal.
Du har flera strategier för att omvandla bråk till decimaltal.
Beräkningar med bråk
Ännu ej uppnått
Du kan addera och subtrahera bråk med samma nämnare. Du vet hur du ska göra om du ska multiplicera ett bråk med ett heltal. Du kan göra enkla förlängningar och förkortningar av bråk.
Du kan addera och subtrahera bråk även om de har olika nämnare genom att använda förlängning och förkortning och du behöver endast förlänga/förkorta det ena bråket. Du kan multiplicera två bråktal med varandra
Du kan addera och subtrahera bråk även om de har olika nämnare genom att använda förlängning och förkortning i båda bråken. Du kan multiplicera två bråktal med varandra Du kan dividera med bråktal
Storleksordna bråktal
Ännu ej uppnått
Du kan storleksordna de vanligaste bråken.
Du har en strategi för att storleksordna bråk.
Du har en väl fungerande strategi för att storleksordna bråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: