Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk: Skriftligt och muntligt prov

Skapad 2019-03-18 12:47 i Östra grundskolan Huddinge
Matris över skriftlig förmåga, läsförståelse samt kommunikativ förmåga i moderna språk. Grammatiska moment: Svaga och starka verb i perfekt, prepositioner som styr dativ.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval

Matris över skriftlig förmåga, läsförståelse samt kommunikativ förmåga i moderna språk.

Ej uppnått
E
C
A
Läsförståelse
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter.
Visa förståelse.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Formulera sig skriftligt.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Grammatiken och ordvalen är inte helt korrekta, men en tysk skulle med viss välvilja förstå vad du vill säga.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Grammatiken och ordvalen är något sånär korrekta och en tysk skulle förstå vad du vill säga. Du gör försök att binda ihop din text.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du behärskar den grammatik vi har arbetat med och använder ett korrekt ordförråd. Du binder ihop meningar på ett relativt korrekt sätt.
Välja och använda material
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår inte kunskapskraven.
Du kan med viss relevans använda texter vi har arbetat med till din egen produktion (t.ex. enstaka ord och uttryck).
Du kan på ett relevant sätt använda texter vi har arbetat med till din egen produktion (t.ex. ord, uttryck och grammatik).
Du kan på ett relevant och effektivt sätt använda texter vi har arbetat med till din egen produktion (t.ex. mer avancerade uttryck och formuleringar samt grammatik).
Uttrycka sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår ej kunskapskraven.
I muntlig interaktion uttrycker du dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. En tysk skulle med viss välvilja förstå vad du vill säga, även om grammatik och fraser inte alltid blir helt korrekta.
I muntlig interaktion uttrycker du dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. En tysk skulle förstå vad du vill säga, även om du ibland saknar det exakta ordförrådet eller missar grammatiska regler.
I muntlig interaktion uttrycker du dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar och anpassar dig i någon mån till mottagare och situation. En tysk skulle utan problem förstå vad du vill säga och du behärskar någorlunda väl den grammatik vi har arbetat med. Du ställer följdfrågor och gör så att samtalet flyter.
Strategier vid interaktion
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du uppnår ej kunskapskraven.
Du använder dig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen. T.ex. upprepar du frågor och/eller ställer frågor när du inte förstår.
Du använder dig av några strategier som löser problem och förbättrar interaktionen. T.ex. upprepar du frågor, ställer frågor och/eller försöker uttrycka dig på andra sätt när orden inte räcker till.
Du använder dig att flera strategier som löser problem och förbättrar interaktionen. T.ex. upprepar du frågor, ställer frågor, försöker uttrycka dig på alternativa sätt samt hjälper vid behov samtalspartnern.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: