Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So Forntiden vh09 vt19

Skapad 2019-03-18 15:25 i Valhallaskolan Halmstad
Bedömningsmatris till arbetsområdet forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Målet är att eleven ska få en tydlig bild av forntiden och dess perioder, men framförallt att eleven ska få en klar bild över tidslinjer och tidsbegrepp som dåtid och nutid och allt som rör sig där emellan.

Forntiden

  • SO   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • SO  1-3   Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  • SO  1-3   Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  • SO  1-3   Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  • SO  1-3   Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  • SO   3   Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  • SO   3   Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  • SO   3   Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  • SO   3   Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Tidsbegrepp
Du känner till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem.
Du kan tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem.
Du kan tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och kan berätta om några livsvillkor för människorna på forntiden.
Du kan med stöd berätta om hur människorna levde under forntiden.
Du kan berätta om hur människorna levde under forntiden.
Du kan utförligt berätta om hur människorna levde under forntiden.
Jämförelser
Du kan berätta om någon likhet och skillnad mellan livet på forntiden och livet idag.
Du kan berätta om några likheter och skillnader mellan livet på forntiden och livet idag.
Du kan berätta om flera likheter och skillnader mellan livet på forntiden och livet idag samt reflektera över de skillnader och likheter du hittar.
Du kan berätta om någon likhet och skillnad mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du kan berätta om några likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du kan berätta om flera likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Tidslinje
Du kan med stöd använda en enkel tidslinje.
Du kan använda en enkel tidslinje och förklara begreppen dåtid, nutid och framtid.
Du kan använda en enkel tidslinje för att visa när stenåldern, bronsåldern och järnåldern började och slutade samt förklara begreppen dåtid, nutid och framtid.
Spår av forntiden
Du kan beskriva något spår av forntiden i naturen.
Du kan beskriva några spår av forntiden i naturen.
Du kan beskriva flera spår av forntiden i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: