Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sv år 1

Skapad 2019-03-18 21:26 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Rubrik 1

Jag håller på¨att lära mig...
Jag kan en del...
Jag kan...
Jag kan mer än...
Aspekt 1
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Aspekt 2
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Aspekt 3
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Aspekt 4
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
Aspekt 5
Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
Aspekt 6
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: