👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO 1-3, klass 16-19, Hven

Skapad 2019-03-19 06:50 i Emanuelskolan Sjöbo
NO åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Kemi Fysik Biologi NO (år 1-3)

NO:
Bedömningen sker utifrån det undervisningen har behandlat, på den kunskapsnivå som är rimlig för årskursen.

Bedömningen sker utifrån det undervisningen har behandlat, på den kunskapsnivå som är rimlig för årskursen. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Nivå 1
Nivå 2
Klassen arbetat med
1
Eleven kan med stöd beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Kunskapskrav som har arbetats med.
2
I samtal om årstider berättar eleven med stöd om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Kunskapskrav som har arbetats med.
3
Eleven berättar med stöd också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Kunskapskrav som har arbetats med.
4
Eleven kan med stöd samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Kunskapskrav som har arbetats med.
5
Eleven beskriver med stöd vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Kunskapskrav som har arbetats med.
6
Eleven kan med stöd berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Kunskapskrav som har arbetats med.
7
Dessutom kan eleven med stöd samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Kunskapskrav som har arbetats med.
8
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven med stöd utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Kunskapskrav som har arbetats med.
9
Eleven gör med stöd enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Kunskapskrav som har arbetats med.
10
Eleven kan med stöd visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Kunskapskrav som har arbetats med.
11
Eleven kan med stöd sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Kunskapskrav som har arbetats med.
12
I det undersökande arbetet gör eleven med stöd någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Kunskapskrav som har arbetats med.
13
Eleven dokumenterar med stöd dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Kunskapskrav som har arbetats med.