Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanfattande matris för arbetsområdet Kraft och rörelse

Skapad 2019-03-20 09:05 i Nannaskolan Uppsala
Sammanfattande bedömning efter arbetsområdet Kraft och rörelse.
Grundskola 6 Fysik
Insats krävs
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Undersöka
Lektionsaktiviteter
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring s fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Lektionsaktiviteter
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Dra slutsatser
Lektionsaktiviteter
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Begrepp
Skriftligt prov
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Fysikaliska sammanhang
Skriftligt prov
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus.Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus.Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus.Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: