Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPA-Grundläggande yrkeskompetenser

Skapad 2019-03-20 10:58 i Falkenbergs gymnasieskola Falkenberg
Introduktionsprogrammen Lärande på arbetsplats Kriterier och bedömning av elevens förmågor inom olika områden
Grundskola 6 – 9

Elevens förmåga inom olika områden

Ej påbörjad/Ej aktuell
Enkelt/ till viss del
Gott/ utvecklat
Mycket gott/ väl utvecklat
Vilja att arbeta, visa engagemang
Visar intresse för att lära sig arbetsuppgifter.
Tar sig an uppgifter glad och motiverad.
Ställer sig till förfogande och frågar efter extra arbetsuppgifter, vill lära sig nya uppgifter.
Utföra och slutföra arbetsuppgifter/ självständighet, ta initiativ
Kan utföra tilldelad uppgift med viss handledning.
Tar egna initiativ med viss vägledning.
Slutför tilldelad arbetsuppgift. Arbetar självständigt.
Passa tider
Kommer oftast i tid.
Kommer i tid till arbetet. Fullföljer dagen.
Kommer alltid i tid till arbetet. Meddelar i god tid avvikelser från arbetstider.
Meddela/ringa om frånvaro
Kontaktar skolans representant eller praktikplatsen under dagen.
Meddelar praktikplats innan arbetets början.
Meddelar personligen praktikplatsen innan arbetets början.
Sköta hygien/anpassa klädsel
Får hjälp med att anpassa hygien och lämplig klädsel.
Sköter sin dagliga hygien tillfredsställande. Kläder motsvarande arbetsuppgifts krav.
Representativ för företaget. Ser till att ha hela rena arbetskläder.
Hålla undan personliga behov
Hanterar i viss mån att hålla fokus på arbetsuppgifterna.
Hanterar på ett gott sätt att hålla fokus på arbetsuppgifterna.
Hanterar på ett mycket gott sätt att hålla fokus på arbetsuppgifterna.
Social förmåga – i relation till rådande arbetsförhållanden
Är tillsammans med gruppen och svarar på frågor.
Deltar i samtal och påbörjar samtal.
Ställer motfrågor, argumenterar, diskuterar och för samtal vidare.
Kundbemötande – i relation till rådande arbetsplats
Hämtar en ordinarie personal som kan vara behjälplig.
Hjälper och visar kunden efter förmåga, är positiv och engagerad.
Följer med kund och visar varor, hjälper kund att söka information. Aktivt bemötande.
Ordning och reda på saker/utrustning/verktyg
Får hjälp med utrustning.
Hjälper till att plocka undan efter en arbetsuppgift.
Lägger tillbaks utrustning direkt efter slutförd uppgift. Ser över att allt är på rätt plats efter arbetsdagen.
Fackspråk1/kommunikation
Känner till yrkesområdet, känner till några ord eller begrepp.
Väl medveten om yrkets innehåll, kan själv använda ord och begrepp.
Goda kunskaper inom yrket, kan på ett säkert sätt använda sig av fackord och begrepp.
Arbetsmiljö/säkerhet2
Förstår behov lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Kan i viss mån bedöma risker för olycksfall, brand och arbetsskador.
Tillämpar på ett gott sätt lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Kan på ett gott sätt bedöma risker för olycksfall, brand och arbetsskador.
Tillämpar på ett utvecklat sätt lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Kan på ett utvecklat sätt bedöma risker för olycksfall, brand och arbetsskador. Eleven medverkar aktivt till en god och säker arbetsmiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: