Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd år 4-5

Skapad 2019-03-20 19:55 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 4 – 5 Slöjd

Det du gör i slöjden handlar inte bara om vad du tillverkat utan också om vad du själv kan beskriva, förklara och motivera vad och hur du gjort. Tänk därför efter innan du frågar vad du ska göra, försök att motivera dina val så mycket du kan. Våga på att prova nya tankar och lösningar, funkar det inte så har du också lärt dig något nytt. Tänk förnuftigt, utnyttja tiden effektivt och skriv i din slöjddagbok det du gjort eller ska göra - då kan du också lättare bedöma vad du gjort och hur väl du har arbetat på din slöjdsak.

Förmåga
Ej påbörjad eller ännu uppnådd
Kunskapskrav
Grundläggande kunskaper I dessa områden har du grundläggande kunskaper som du behöver bearbeta och fördjupa.
Kunskapskrav
Goda kunskaper I dessa områden har du goda kunskaper som du bör fortsätta att utveckla och fördjupa.
Kunskapskrav
Mycket goda kunskaper I dessa områden har du mycket goda kunskaper som du kan fortsätta att utveckla och fördjupa.
Framställning
Du kan skapa slöjdalster och använder då olika material beroende på vad du vill uppnå. För att göra detta gör du skiss/ritning/mönster som du följer.
 • Sl
 • Sl  4-6
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Redskap och maskiner
I ditt arbete använder du olika verktyg och redskap och vet vad dessa heter och används till.
 • Sl
 • Sl  4-6
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Olika arbetssätt
Du funderar ut hur du ska göra när du tillverkar ditt slöjdalster. Du tar reda på vilket material som är lämpligt och vilken hantverksteknik som passar för det du vill göra. Dessutom kan du förklara varför du vill göra så som du tänkt och ge en motivering till ditt beslut.
 • Sl
 • Sl  4-6
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Ide´utveckling
Du har eget förslag eller använder dig av någon inspirationskälla för det du vill göra. Du visar att du då kan klara av att använda de olika delarna i slöjdprocessen (ide´, övervägande, framställning och omdöme).
 • Sl
 • Sl  4-6
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet  utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Alternativa lösningar
I arbetet tänker du ut olika lösningar, beroende på vilka problem du möter, och kan då välja mellan dessa alternativ så att du inte fastnar i arbetet.
 • Sl
 • Sl  4-6
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Omdömen
Du kan bedöma och förklara genom att ge exempel på hur du har arbetat och hur ditt arbete har påverkat ditt slöjdalster. Det gör du genom att använda ord och begrepp som hör till slöjdarten och kan dokumentera det du gjort i ord och bild.
 • Sl
 • Sl  4-6
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalité.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalité
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalité.
Tolka vad du ser
När du ser olika slöjdalster så kan du prata om vad du ser, du resonerar om former, färger, symboler och material. Du lyfter fram det du tycker är vackert eller fult och du kopplar det du ser till olika kulturer och tider och vad de kan betyda eller stå för.
 • Sl
 • Sl  4-6
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar du slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar du slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: