Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonerande text

Skapad 2019-03-20 20:40 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 7 – 9 Svenska

Resonerande text

E
C
A
Innehåll
Innehållet passar i HUVUDSAK i sammanhanget, och är aktuellt.
Innehållet passar i sammanhanget, och är aktuellt.
Du resonerar kring ämnet genom att ta upp NÅGON eller NÅGRA aspekter på ett enkelt sätt.
Du resonerar kring ämnet genom att ta upp en eller flera aspekter, och resonemanget är FÖRDJUPAT eller UTVIDGAT.
Du resonerar kring ämnet genom att ta upp en eller flera RELEVANTA aspekter, och resonemanget är fördjupat eller utvidgat och NYANSERAT.
Dina exempel passar i HUVUDSAK i sammanhanget.
Dina exempel passar i sammanhanget och FÖRDJUPAR eller UTVIDGAR resonemanget.
Dina exempel är NYANSERADE och passar i sammanhanget och fördjupar eller utvidgar resonemanget.
Texten innehåller både det PERSONLIGA / KONKRETA och det GENERELLA.
Du redovisar HÄNDELSER mer än förmedlar upplevelser.
Du förmedlar UPPLEVELSER, ENGAGEMANG och REFLEKTIONER.
Du förmedlar upplevelser, engagemang och reflektioner. Dessutom TOLKAR (analyserar) och VÄRDERAR du dessa.
Struktur
Texten är i HUVUDSAK sammanhängande och begriplig (=disposition). RUBRIK finns.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom STYCKEINDELNING, INLEDNING, AVSLUTNING och RUBRIK.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad med tydligt fokus på ämnet. Den har styckeindelning, samt en EFFEKTIV inledning och avslutning. Rubriken är passande och relaterar till textens budskap.
Texten är i HUVUDSAK sammanhängande och begriplig (=textbindning). Innehållet håller ihop texten, och/eller enkla sambandsord används t.ex. ”och, eller, senare, därför”.
Texten är TYDLIGT sammanhängande och begriplig (=textbindning). Innehållet håller ihop texten, och/eller varierade sambandsord används t.ex. ”på grund av, jämfört med, detta leder till, slutsatsen är, eftersom, trots detta, däremot, för det första, ytterligare, sist men inte minst".
Texten är UTVECKLAT sammanhängande och begriplig (=textbindning). Innehållet håller ihop texten, och/eller varierade sambandsord används t.ex. ”på grund av, jämfört med, detta leder till, slutsatsen är, eftersom, trots detta, däremot, för det första, ytterligare, sist men inte minst".
Texten BALANSERAR aspekter och exempel, det personliga / konkreta och det generella; detaljer och helhet.
Språk, stil, skrivregler
Du anpassar till VISS del den språkliga stilen efter ämne/situation.
Du anpassar den språkliga stilen efter ämne/situation.
Du visar GOD känsla för anpassning av den språkliga stilen efter ämne/situation. T.ex. genom ett tydligt LÄSARTILLTAL.
Ordvalet är ENKELT.
Ordvalet är VARIERAT. Du använder t.ex. beskrivningar, liknelser och gestaltningar.
Ordvalet är varierat, PASSANDE och SPECIFIKT. Du använder t.ex. beskrivningar, liknelser och gestaltningar.
Meningsbyggnaden är i HUVUDSAK korrekt, enkel och föga varierad.
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, och visar på VISS VARIATION.
Meningsbyggnaden är KORREKT och VARIERAD, t.ex. meningslängd, växling mellan huvudsatser och bisatser.
Du stavar och använder stor bokstav och skiljetecken RELATIVT korrekt. Viss formell osäkerhet som inte förstör kommunikationen kan finnas.
Du gör FÅ formella fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: