Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-03-21 10:14 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Matris för Uppsats - hållbarutveckling
Grundskola 9 Biologi
Grundläggande nivå
Nivå 2
Högre nivå
Söka information och källkritik
Du söker naturvetenskapliga information från olika källor. Du resonerar kring källornas trovärdighet på ett enkelt sätt. T.ex. genom att lyfta något som gör källan trovärdig eller inte.
Du söker naturvetenskapliga information från olika källor. Du för utvecklade och underbyggda resonemang kring källornas trovärdighet genom att motivera dina val med hjälp av några av följande punkter: Avsändare Mottagare Syfte Tid
Du söker naturvetenskapliga information från olika källor. Du för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang kring källornas trovärdighet och anpassar din källkritik efter källan. Använder dig av följande punkter: Avsändare Mottagare Syfte Tid
Skapa texter
Du använder dig av informationen till att skriva enkla texter med egna ord.
Du använder dig av informationen till att skriva utvecklade texter med egna ord, med relativt god anpassning till uppgiften.
Du använder dig av informationen till att skriva välutvecklade texter med egna ord, med god anpassning till uppgiften.
Fakta
Du skiljer på fakta och värderingar. Din fakta belyser problemet kring ditt valda ämne. Din fakta innehåller information som kan hjälpa till att ta ställning i din fråga.
Du skiljer på fakta och värderingar. Du har med relevant fakta och din fakta belyser det aktuella problemet från olika perspektiv.
Du skiljer på fakta och värderingar. Du har med relevant fakta och har inte utelämnat viktig information. Din fakta belyser det aktuella problemet från olika perspektiv.
Diskussion
Du kan ta ställning med en enkel motivering.
Du kan ta ställning med utvecklade motiveringar och visar på någon tänkbar konsekvens av ditt ställningstagande.
Du kan ta ställning med välutvecklade motiveringar och visar på tänkbara konsekvenser av ditt ställningstagande. (Om möjligt från olika perspektiv.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: