Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7-9 Musik - Grundsärskolan - Bedömningsstöd Vårby RO

Skapad 2019-03-22 11:23 i Vårbyskolan Huddinge
Grundsärskola 7 – 9 Musik
F
E
C
A
Sång
Eleven kan sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
 • Mu
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Medverkar.
På ett delvis fungerande sätt.
På ett väl fungerande sätt.
Ensamblespel
 • Mu
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
I ensemblespel medverkar eleven i att spela på instrument...
I ensemblespel spelar eleven på instrument på ett delvis fungerande sätt...
I ensemblespel spelar eleven på instrument på ett väl fungerande sätt...
 • Mu
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
...och bidrar då till att använda några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
...och använder då med viss säkerhet några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
...och använder då med säkerhet några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
Olika genrer
 • Mu
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven bidrar till att anpassa sitt musicerande till sammanhang och genre.
Eleven anpassar delvis sitt musicerande till sammanhang och genre.
Eleven anpassar sitt musicerande väl till sammanhang och genre.
Skapa, gestalta, framföra
 • Mu
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att improvisera och skapa kompositioner.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.
Hörselns påverkan
 • Mu
 • Mu  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Musikens funktion
 • Mu
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik bidrar eleven till resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven enkla resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven välutvecklade resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Ämnesspecifika begrepp
 • Mu
 • Mu  7-9
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i enkla omdömen om arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: