👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav hkk åk 1-6, grundsärskola

Skapad 2019-03-25 11:41 i Glömstaskolan Huddinge
Bedömningsmatris hkk åk 1-6 grundsärskolan, kommunfavorit, Uppsala kommun, Lsär11
Grundsärskola 1 – 6 Hem- och konsumentkunskap
Insats krävs
E
C
A
Måltider
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Använda redskap & livsmedel
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet medverkar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Hälsa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
Vardagliga frågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till delvis fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till väl fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Konsekvenser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan också föra enkla resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Konsumentfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.