Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Modersmål 1 Gymnasiesärskola Kurskod: MOSXXX51

Skapad 2019-03-25 12:28 i Modersmålsskolan Helsingborg
Kunskapskrav Modersmål 1 Gymnasiesärskola Kurskod: MOSXXX51
Gymnasiesärskola 1

Modersmål Gymnasiesärskola Kurskod: MOSXXX51

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Eleven deltar i samtal på sitt modersmål genom att medverka i att framföra samt efterfråga tankar och åsikter. I samtal medverkar eleven i att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven deltar i samtal på sitt modersmål genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet framåt. I samtal anpassar eleven delvis språket efter syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven deltar i samtal på sitt modersmål genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som för samtalet framåt. I samtal anpassar eleven språket efter syfte, mottagare och sammanhang.
Skriva
Utifrån sitt modersmåls särdrag skriver eleven mycket enkla texter och medverkar i att anpassa texterna till sammanhanget.
Utifrån sitt modersmåls särdrag skriver eleven texter som är begripliga, delvis sammanhängande och delvis anpassade till sammanhanget.
Utifrån sitt modersmåls särdrag skriver eleven texter som är begripliga, sammanhängande och anpassade till sammanhanget.
Läsa, läsförståelse
Eleven läser texter med visst flyt. Genom att reflektera över och medverka i att göra sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven läsförståelse. Utifrån egna erfarenheter medverkar eleven i att föra resonemang om texternas budskap.
Eleven läser texter med flyt. Genom att reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven tillfredsställande läsförståelse. Utifrån egna erfarenheter för eleven enkla resonemang om texternas budskap.
Eleven läser texter med gott flyt. Genom att reflektera över och göra utvecklade sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven god läsförståelse. Utifrån egna erfarenheter för eleven utvecklade resonemang om texternas budskap.
Jämföra
Eleven medverkar i att föra resonemang om likheter och skillnader mellan förhållanden i språkområdet och Sverige.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan förhållanden i språkområdet och Sverige.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan förhållanden i språkområdet och Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: