Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteraturens historia vt 2019

Skapad 2019-03-25 16:05 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska
På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
På väg i utveckling mot högre kunskapskrav
C
På väg i utveckling mot högsta kunskapskrav
A
Läsa
Du läser text så att åhörarna uppfattar innehållet – stakning kan förekomma.
Du läser text utan att staka dig.
Du läser text utan att staka dig och engagerar åhörarna genom att variera rösten.
Tolka
Tolka och resonera om budskap
Du tolkar budskap som är tydligt framträdande.
Du tolkar budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du tolkar budskap som är tydligt framträdande, som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Framföra åsikter
Du framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument och du för enkla och till viss del underbyggda resonemang, d v s du uttrycker en värdering eller ett konstaterande utifrån fakta utan förklaring.
Du framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument och du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt och ger exempel.
Du framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument och du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt, ger exempel som förtydligar din förklaring och/eller ger en parallell/kontrast till något annat (jämför).
Presentera muntligt
Du redogör enkelt, d v s - det finns en röd tråd i din presentation med inledning och avslutning, - du har ögonkontakt med åhörarna någon gång, - du talar tydligt men emellanåt kan innehållet vara svårt att uppfatta och - du använder gester och mimik i mindre utsträckning för att understryka det sagda .
Du redogör utvecklat, d v s - det finns en genomtänkt röd tråd i din presentation med tydlig inledning och avslutning, - du har ögonkontakt med åhörarna under större delen av tiden, - du talar tydligt så att det är lätt att uppfatta innehållet och - du visar engagemang genom att understryka det sagda med gester och mimik.
Du redogör välutvecklat, d v s - det finns en genomtänkt röd tråd i din presentation med tydlig intresseväckande inledning och avslutning som knyter ihop redogörelsen, - du har ögonkontakt med åhörarna hela tiden, - du talar tydligt så att det är lätt att uppfatta innehållet och - du visar engagemang genom att understryka det sagda med gester och mimik samt skapar intresse genom att variera rösten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: