Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 - Bokreflektion

Skapad 2019-03-25 17:39 i Bernadottegymnasiet Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 1 Svenska
E
C
A
K2
Texten som helhet
Eleven kan skriva argumenterande text och andra texttyper som är sammanhängande, begripliga och till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra texttyper som är sammanhängande, begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra texttyper som är sammanhängande, begripliga, väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
K2
Skriftspråksnormer
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
K2
Disposition
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
K2
Språk
Språket är varierat och delvis välformulerat.
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
K3
Läsförståelse och referat
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter.
K3
Läsförståelse och reflektion
Eleven kan skriva egna texter som anknyter till det lästa.
Eleven kan skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven kan skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
K3
Referat och citat
Eleven kan med viss säkerhet tillämpa grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan med säkerhet tillämpa grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan med säkerhet tillämpa grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: