Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i naturen och naturens tjänster

Skapad 2019-03-26 08:48 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi

F
E
C
A
Begrepp och sammanhang
Du har grundläggande kunskaper om om lövskog, barrskog och vattenmiljöer. Du visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om barrskog, lövskog och vattenmiljöer. Du visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om barrskog, lövskog och vattenmiljöer. Du visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Använda information
Du kan söka och använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan söka och använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan söka och använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Människans påverkan
Du kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Anpassningar
Dessutom berättar du om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar du om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar du om livets utveckling och visar på mönster och samband i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Samtala och diskutera
Du kan samtala och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa och svara på frågor. Du bidrar till viss del med att föra samtalen framåt.
Du kan samtala och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa och svara på frågor. Du bidrar med att föra samtalen framåt samtalen.
Du kan samtala och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa och svara på frågor. Du bidrar med att bredda och fördjupa samtalen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: