Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrikanalys

Skapad 2019-03-26 09:31 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola

E
D
C
B
A
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Du kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder du med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg, samt ger stöd för din tolkning genom belägg från texterna.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder du med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för din tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan göra en fördjupad, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder du med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för din tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: