Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och Magnetism

Skapad 2019-03-26 10:46 i Hålabäcksskolan A Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8

I det här kapitel i fysik får du möjlighet att visa att du kan:

Rubrik 1

I det här kapitel i fysik får du möjlighet att visa att du kan:
F
E
C
A
Begrepp/kunskapp
Förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp för att förklara. Förmåga att ta till sig och använda kunskap om elektricitet och magnetism.
Du har bristfällig kunskap om elektricitet och magnetism.
Du har grundläggande kunskaper om elektricitet och magnetism och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om elektricitet och magnetism och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativ god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om elektricitet och magnetism och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Förmåga att resonera och använda sin kunskap i nya sammanhang.
Du saknar eller har bristfälligt resonemang.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelse i vardagslivet och samhället kopplas ihop.
Du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang där företeelse i vardagslivet och samhället kopplas ihop.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelse i vardagslivet och samhället kopplas ihop. .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: