Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ackordspel på piano och gitarr

Skapad 2019-03-26 13:05 i Storkskolan Sjöbo
Ackordspel på piano och gitarr
Grundskola 6 – 9 Musik
Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Spel i olika genre
Eleven har ännu inte spelat i någon genre med en fungerande teknik.
Eleven spelar i någon genre med delvis fungerande teknik.
Eleven spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik.
Eleven spelar i någon genre med väl fungerande teknik.
Ackordspel med byte mellan olika ackord
Eleven har ännu inte visat ett fungerande spel på ett ackordinstrument.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Anpassa sin stämma till helheten
Eleven har inte visat sin förmåga att anpassa sin stämma till helheten.
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: