Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa - Gymnasiets Introduktionsprogram - STEG 1

Skapad 2019-03-27 10:07 i Centrala Gymnasiet Västerteg
Skolverkets bedömningsstöd - Bygga Svenska STEG 1 för Lyssna & Tala, Läsa
Gymnasieskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Observationspunkter för Lyssna och tala, Läsa - STEG 1

LYSSNA
Eleven urskiljer med stöd av sammanhanget explicit uttryckt information i anpassat talat språk av begränsat omfång, där innehållet är känt och bearbetat
Eleven visar en övergripande förståelse av anpassat talat språk av begränsat omfång, till exempel genom att peka på en bild eller ett föremål, utföra något eller med något ord säga vad det handlar om

TALA
Eleven presenterar sig på ett enkelt och i många fall inövat sätt i parsamtal och ställer och svarar på enkla och konkreta frågor, till exempel: Var bor du?
Eleven återberättar med stöttning en självupplevd händelse
Eleven använder ord och helfraser som behövs i skolvardagen och börjar dessutom använda ämnesrelaterade ord och uttryck som förekommer i undervisningen
Eleven använder ofta ord och uttryck på ett förenklat sätt, till exempel genom att enbart använda verb i presens eller infinitiv (jag se bok) eller genom att uttrycka substantivens plural med många i stället för med ändelse (många bok). Kopulan och prepositioner utelämnas ofta
Eleven har, med stöd av sammanhanget, ett i huvudsak begripligt uttal och börjar uttala inövade frågor och svar med en fungerande prosodi

LÄSA
Eleven är bekant med kopplingen mellan ljud och symbol i det svenska språket och visar det genom att läsa ljudenligt stavade ord högt
Eleven identifierar huvudinnehållet i texter och svarar kortfattat på frågor som: Vad handlar texten om? Vilka personer finns med i boken?
Eleven lokaliserar explicit information i texter och svarar på enkla frågor som: När börjar innebandyturneringen? Var ska klassen samlas? Hur många invånare har Sverige?
Eleven kan härleda leden i ”genomskinliga” sammansatta ord, det vill säga ord där båda leden har en tydlig koppling till vad de beskriver, till exempel: badkläder, idrottshall
Eleven börjar använda bilder och andra multimodala resurser, till exempel pilar och tankebubblor, för att skapa mening i en läst text
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: