Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Vt -19

Skapad 2019-03-27 13:33 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Terminsmatris, engelska, Vt -19
Grundskola 8 Engelska

Engelskmatris vårterminens 2019

E
C
A
Läsförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Samtala
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntlig presentation
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Anpassning till syfte och mottagare
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Skriftlig produktion
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: